AZ RU Giriş
  • VALYUTA

  • 2019.03.20
sizin reklam yeriniz

terminler0

Podrat nə deməkdir?

10:15 15/10/17 Baxış sayı: 320

Podrat – bir tərəfin (podratçı) digərinin (sifarişçi ...

Limited nə deməkdir?

10:15 14/10/17 Baxış sayı: 212

Limited – cəmiyyətin, şirkətin, yoldaşlığın adına, onların &o ...

Mühüm İştirak Payı nə deməkdir?

12:00 08/10/17 Baxış sayı: 299

Mühüm İştirak Payı – səhmdar kapitalının və ya səsver ...

Müxbir Bank nə deməkdir?

12:00 07/10/17 Baxış sayı: 216

Müxbir Bank – başqa bankın kontragenti kimi fəaliyyət gös ...

İnkvayrinq nə deməkdir?

15:00 01/10/17 Baxış sayı: 199

İnkvayrinq – banklarla ticarət təşkilatları arasında plastik kart ...

Multiplikator nə deməkdir?

10:00 30/09/17 Baxış sayı: 228

Multiplikator – 1931-ci ildə R.F.Kan tərəfindən iqtisadi tədqiqatl ...

Pul Vahidi nə deməkdir?

17:00 21/09/17 Baxış sayı: 172

Pul Vahidi – qanunvericilik əsasında müəyyən olunan ölkə ...

Bazar Qiyməti nə deməkdir?

20:30 18/09/17 Baxış sayı: 168

Bazar Qiyməti – 1) tələblə təklifin təsiri ilə sərbəst rəqab ...

Zaminlik nə deməkdir?

09:00 17/09/17 Baxış sayı: 147

Zaminlik – zamindarın kreditor qarşısında ona borclu olan şəxsin ...

Səhmdar nə deməkdir?

14:30 16/09/17 Baxış sayı: 296

Səhmdar – təşkilat və şirkətdə paya və ya səhmlərə sahib ola ...


sizin reklam yeriniz

QeydiyyatGirişTəklif və iradlar

Buradan təklif və iradlarınızı
bizə göndərə bilərsiniz.